Ukraine

Kiev

SC (Shopping Center) Olympiyskiy

72 Bolshaja Vasilkovskaja Str.
Floor 2 (metro st. Olympiyskaya)
Tel.+38 (068) 350 84 95
Open hours: 10:00 a.m. to 20:00 p.m. daily

Poltava

20 Oktyabrskaya Str.
Open hours: 10:00 a.m. to 20:00 p.m. daily

Zhytomyr

5 Moskovskaya Str.
Open hours: 9:00 a.m. to 18:00 p.m. daily

← all countries